2-gniazdowy przewód zasilający, 10 stóp

By Publisher

10 Podłączanie projektora Podłączanie do komputera Podłączenie komputera kablem VGA UWAGA: Kabel USB nie jest dostarczany z projektorem. UWAGA: Kabel USB należy podłączyć, aby używać funkcji Page Up (Strona w górę) i Page Down (Strona w dół) na pilocie zdalnego sterowania. 1 Przewód zasilający 2 Kabel VGA do VGA 3 Kabel USB-A

Przewód zasilający jest uszkodzony lub postrzępiony. Na drukarkę został wylany płyn. 3100 m (10 170 stóp) nad poziomem morza. przewód zasilający przez dławik kablowy iosłonę zacisków. TM06 8544 0918 4 Odizolować końce żył przewodu zgodnie zrysunkiem. TM06 8545 0918 5 Poluzować śruby wtyczki iprzyłączyć żyły przewodu zasilającego. TM06 8546 0918 - TM06 8547 0918 6 Dokręcić śruby wtyczki. TM06 8548 0918 0/Off 1/On 42 mm 32 mm Ø 5.5 - 10 mm 0.5 - 1 Jeśli głowica drukująca znajduje się w prawym rogu jak przedstawiono na ilustracji, nie można przesunąć głowicy drukującej. Podłącz przewód zasilający. Przytrzymaj Stop/Exit (Stop/Zakończ) do momentu przesunięcia głowicy na środek. Następnie odłącz urządzenie od źródła zasilania i wyjmij papier. 2. Podłączyć przewód zasilający do zasilacza. 3. Podłączyć drugi koniec przewodu zasilającego do gniazdka zasilania. 4. Jeden koniec rury przewodzącej powietrze zamocowa ć mocno do wylotu powietrza. 5. Podłączyć maskę z osprzętem do wolnego końca rury przewodzącej powietrze. Panel kontrolny Patrz ilustracja B.

Podłącz przewód zasilający i włącz urządzenie Wybierz język (jeśli to konieczne) (tylko w niektórych modelach) Zespoły bębna i tonera* (czarny, cyjan, magenta i żółty) Pojemnik na zużyty toner* Zespół pasa* Przewód linii telefonicznej (Modele MFC) Przewód zasilający Płyta instalacyjna Brother Panel sterowania

2 Podłącz do projektora przewód zasilający i odpowiednie kable sygnałowe. Informacje na temat podłączania projektora można znaleźć w rozdziale "Podłączanie projektora" na stronie 10. 3 Naciśnij przycisk Zasilanie (sprawdź "Korzystanie z panela sterowania" na stronie 31 w celu lokalizacji przycisku Zasilanie). Zawsze odłączaj przewód zasilający przed montażem, demontażem lub czyszczeniem młynka.! Aby odłączyć młynek, chwyć wtyczkę i wyjmij ją z gniazdka. Nigdy nie ciągnij za sam przewód.! Przechowywać urządzenie i przewód sieciowy w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 roku życia.! Nie zostawiaj młynka bez nadzoru podczas Odłączyć przewód zasilający, po czym podłączyć ponownie, aby powtórnie uruchomi ć urządzenie. 368874.book Page 104 Wednesday, October 3, 2012 8:37 AM

10 Podłączanie projektora Podłączanie do komputera Podłączenie komputera kablem VGA UWAGA: Kabel USB nie jest dostarczany z projektorem. UWAGA: Kabel USB należy podłączyć, aby używać funkcji Page Up (Strona w górę) i Page Down (Strona w dół) na pilocie zdalnego sterowania. 1 Przewód zasilający 2 Kabel VGA do VGA 3 Kabel USB-A

Przewód zasilający jest uszkodzony lub postrzępiony. Na drukarkę został wylany płyn. Drukarka została wystawiona na działanie wody. Jeśli wystąpią jakiekolwiek z tych czynników, należy wykonać następujące czynności: 1. Natychmiast wyłącz drukarkę. 2. Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego. 3. W razie potrzeby przewód zasilający można przedłużyć przy użyciu innego przewodu o odpowiedniej grubości w stosunku do wymaganej długości. Element Opis Bezpiecznik Bateria 1,8 m (6 stóp) bez możliwości przedłużenia Element Opis Splot • Przedłużacz 10 AWG (5,26 mm²), do 4,6 m (15 stóp) W razie potrzeby przewód zasilający można przedłużyć przy użyciu innego przewodu o odpowiedniej grubości w stosunku do wymaganej długości. Splot • Do 4,6 m (15 stóp): przedłużacz 10 AWG (5,26 mm. 2) • Do 7 m (23 stóp): przedłużacz 8 AWG (8,36 mm. 2) • Do 11 m (36 stóp): przedłużacz 6 AWG (13,29 mm. 2) 10 Podłączanie projektora Podłączanie do komputera Podłączenie komputera kablem VGA UWAGA: Kabel USB nie jest dostarczany z projektorem. UWAGA: Kabel USB należy podłączyć, aby używać funkcji Page Up (Strona w górę) i Page Down (Strona w dół) na pilocie zdalnego sterowania. 1 Przewód zasilający 2 Kabel VGA do VGA 3 Kabel USB-A 10 Podłączanie projektora Podłączanie do komputera Podłączenie komputera kablem VGA UWAGA: Kabel USB nie jest dostarczany z projektorem. UWAGA: Kabel USB należy podłączyć, aby używać funkcji Page Up (Strona w górę) i Page Down (Strona w dół) na pilocie zdalnego sterowania. 1 Przewód zasilający 2 Kabel VGA do VGA 3 Kabel USB-A 10/2020 REV10 INVERTEC Przewód zasilający 300 TPX 20A 4x2.5mm2 400 TPX 30A 4x4mm2 WYMIARY Stop miedzi 0,9 ÷ 1,6 175 ÷ 385 23 ÷ 26 6 - 11 Argon 12 ÷ 16

przewód zasilający przez dławik kablowy iosłonę zacisków. TM06 8544 0918 4 Odizolować końce żył przewodu zgodnie zrysunkiem. TM06 8545 0918 5 Poluzować śruby wtyczki iprzyłączyć żyły przewodu zasilającego. TM06 8546 0918 - TM06 8547 0918 6 Dokręcić śruby wtyczki. TM06 8548 0918 0/Off 1/On 42 mm 32 mm Ø 5.5 - 10 mm 0.5 - 1

Ogrzewacz stóp elektryczny z LCD pilotem AD 7432. Ogrzewacz stóp to idealne rozwiązanie dla zmarzlaków i osób mających problem z krążeniem w każdym wieku. Urządzenia umożliwia dostosowanie temperatury podgrzewania poprzez wybór jednego z sześciu poziomów grzania. Rozmiar ogrzewacza dostosowany jest do stóp aż do rozmiaru 46.

2. Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego. 3. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu. Kabel zasilania •Należy używać przewodu zasilającego dostarczonego z drukarką. • Przewód zasilający należy podłączyć bezpośrednio do uziemionego gniazdka elektrycznego.

Podłącz przewód zasilający. Jeżeli zacięcie papieru wystąpi ponownie, naciśnij tutaj aby zobaczyć dodatkowe zabiegi czyszczące. Przypadek2: Ekran LCD pokazuje "Zacięcie papieru [Tył]" Zacięcie papieru z tyłu urządzenia. Wykonaj poniższe kroki: Odłącz urządzenie od prądu. Jeśli głowica drukująca znajduje się w prawym rogu jak przedstawiono na ilustracji, nie można przesunąć głowicy drukującej. Podłącz przewód zasilający. Przytrzymaj Stop/Exit (Stop/Zakończ) do momentu przesunięcia głowicy na środek. Następnie odłącz urządzenie od źródła zasilania i wyjmij papier. Podłączyć kabel zasilający do gniazda z prawidłowym napięciem prądu zmiennego. CYKL PRACY Młynek The Sette został zaprojektowany do zmielenia maksymalnie 1 kg kawy, z czego cykl espresso stanowi 10% tej ilości. Należy pamiętać, że młynek Sette został zaprojektowany do domowego użytku (krótki czas mielenia). 4,5 m (15 stóp) od przekaźnika rozruchowego pompy, aby uniknąć ewentualnych zakłóceń elektrycznych. 1. Poprowadź dwa przewody od przekaźnika pompy do sterownika. 2. Podłącz przewód wspólny do zacisku C (Common – zazwyczaj biały przewód), a drugi przewód do zacisku P (Pompa). The toaster will switch off automatically.You can stop the toasting process and pop the bread up at any time by pressing the STOP button on top of the toaster (fig.6). To remove smaller items,you can move the toasting lever upwards a little further. If bread gets stuck inside the toaster,remove the plug from the wall socket,let the appliance B Podłącz dołączony przewód G-LINK do gniazda G-LINK nagrywarki. C Umieść nadajnik G-LINK z przodu dekodera w taki sposób, aby mógł on odbierać sygnał nadawany przez nadajnik. D Podłącz przewód zasilający dekodera z gniazdem sieci elektrycznej. B1 Podłączanie (antena cyfrowej B2 telewizji naziemnej) Podłączanie magnetowidu lub 1 Przewód zasilający 2 Kabel VGA do VGA 3 Kabel USB-A do mini USB-B. 16 Podłączanie projektora Po (50 stóp/100 stóp). 1 Przewód zasilający 2 Kabel S-Video .